Prezes Zarządu
mgr Andrzej Jeske
tel. 42 665 04 79
tel./fax. 42 636 14 03
e-mail: jeskeandrzej@woltan.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Łukasz Nowak

tel. 42 665 04 40

e-mail: lukasz.nowak@woltan.com.pl

 

Wiceprezes Zarządu

mgr Zdzisław Szablewski

tel. 42 665 04 32

e-mail: zdzislawszablewski@woltan.com.pl