DZIAŁ HANDLOWY:

tel.: 42 665 04 43
tel.: 42 665 04 45
e-mail: marketing@woltan.com.pl
 

DZIAŁ TECHNICZNY:

Aparatura kolejowa - tel.: 42 665 04 55
Aparatura tramwajowa - tel.: 42 665 04 94
e-mail: andrzej.suszek@woltan.com.pl