Ogólna charakterystyka wyłączników DCU-800M

 

Wyłączniki DCU-800M są próżniowymi wyłącznikami prądu stałego przeznaczonymi dla taboru trakcji kolejowej w obwodach o napięciu 3kV DC. Wyłączniki działają na zasadzie wyłączania przeciwprądem. Istotą działania jest wymuszone sprowadzenie do zera prądu stałego w komorze próżniowej za pomocą impulsu prądu o przeciwnym kierunku.

Elementem, który załącza i wyłącza prąd obwodu jest główna komora próżniowa. Rolę załącznika przeciwprądu pełni komora pomocnicza. Dławik komutacyjny i kondensator komutacyjny określają parametry impulsu przeciwprądu. Do wielu zalet eksploatacyjnych wyłącznika próżniowego oprócz szybkości jego działania należy zaliczyć:

 • bardzo dużą trwałość łączeniową w warunkach zwarciowych ≥10000 łączeń w porównaniu z klasycznymi wyłącznikami magneto-wydmuchowymi
 • praktycznie bezobsługową pracę wyłącznika (jeden raz na 6-7 tys. łączeń eksploatacyjnych)
 • dużą skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej pojazdu (eliminuje stosowanie dodatkowych odgromników)
 • bardzo skuteczną ochronę silników trakcyjnych oraz znaczne ograniczenie rozległości uszkodzeń obwodów elektrycznych przy zwarciach (czas wyłączania ≤3ms)
 • ochroną elementów półprzewodnikowych o prądach ciągłych Ith = 250A
 • brak zakresu prądów krytycznych
 • brak strefy ochronnej
 • sterowanie elektryczne lub poprzez magistralę systemową pojazdu CAN
 • udostępnienie informacji na panelu operatorskim o stanie wyłącznika (kody błędów, obecność istotnych napięć itp)
 • neutralność dla środowiska
 • posiadanie dużej selektywności działania

Ponadto wyłącznik jest aparatem niespolaryzowanym, może być stosowany z powodzeniem w układach z rekuperacją energii do sieci. Dzięki wyłączaniu zwarcia w próżni nie występują żadne dodatkowe zewnętrzne efekty emisyjne, akustyczne, elektromagnetyczne, radiacyjne oraz termiczne. Wyłączniki dostępne są w dwóch wariantach napięcia zasilania 110V i 24V.

Wyłącznik posiada Certyfikat Zgodności Składnika Interoperacyjności Certyfikat Badania Typu WE.

 

 

 JednostkaDCU-800M
Znamionowe napięcie łączeniowe:V3000
Znamionowe napięcie izolacji:V3700
Stromość SiA/µs2
Znamionowy prąd ciągły:A800
Znamionowe napięcie pomocnicze:V110 lub 24
Znam prąd wyłącz. przy stałej czasowej obwodu:kA/ms40/20, 60/30
Nastawa przekaźnika nadmiarowoprądowego:A1000
Czas wyłączania wyłącznika:ms≤ 3
Trwałość łączeniowa:cykle≥ 10 000
Trwałość mechaniczna:cykle≥ 20 000
Maksymalna częstość łączeń:ł/h30
Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: PD3A
Kategoria przepięć: OV3
Maksymalne przepięcie łączeniowe:kV9
Znamionowe napięcie obwodów pomocniczych (wewnętrzne)V24
Znamionowy prąd obwodów pomocniczych:A≤ 3
Maks. chwilowy pobór prądu przez obwody pomocnicze:A10
Prąd ograniczenia Io przy stałej czasowej obwodu 20mskA≤ 5+It [1]
Wymiary całkowite:mm1119 x 650 x 520
Masa:kg~ 150
Stopień ochrony: IP4

 

 [1] - prąd nastawczy wyzwalacza nadprądowego

 

 

 

 


 


 

print