Ogólna charakterystyka wyłączników DCN-L

 

Wyłączniki DCN-L są próżniowymi wyłącznikami prądu stałego przeznaczonymi dla taboru trakcji kolejowej w obwodach o napięciu 3kV DC. Wyłączniki działają na zasadzie wyłączania przeciwprądem. Istotą działania jest wymuszone sprowadzenie do zera prądu stałego w komorze próżniowej za pomocą impulsu prądu o przeciwnym kierunku.

Elementem, który załącza i wyłącza prąd obwodu jest główna komora próżniowa. Rolę załącznika przeciwprądu pełni komora pomocnicza. Dławik komutacyjny i kondensator komutacyjny określają parametry impulsu przeciwprądu.

Do wielu zalet eksploatacyjnych wyłącznika próżniowego oprócz szybkości jego działania należy zaliczyć:

 • bardzo dużą trwałość łączeniową w warunkach zwarciowych ≥10000 łączeń w porównaniu z klasycznymi wyłącznikami magneto-wydmuchowymi
 • praktycznie bezobsługową pracę wyłącznika (jeden raz na 6-7 tys. łączeń eksploatacyjnych)
 • dużą skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej pojazdu (eliminuje stosowanie dodatkowych odgromników)
 • bardzo skuteczną ochronę silników trakcyjnych oraz znaczne ograniczenie rozległości uszkodzeń obwodów elektrycznych przy zwarciach (czas wyłączania ≤3ms)
 • ochroną elementów półprzewodnikowych o prądach ciągłych Ith = 250A
 • brak zakresu prądów krytycznych
 • brak strefy ochronnej
 • sterowanie elektryczne lub poprzez magistralę systemową pojazdu CAN
 • udostępnienie informacji na panelu operatorskim o stanie wyłącznika (kody błędów, obecność istotnych napięć, itp)
 • neutralność dla środowiska
 • posiadanie dużej selektywności działania

Ponadto wyłącznik jest aparatem niespolaryzowanym, może być stosowany z powodzeniem w układach z rekuperacją energii do sieci. Dzięki wyłączaniu zwarcia w próżni nie występują żadne dodatkowe zewnętrzne efekty emisyjne, akustyczne, elektromagnetyczne, radiacyjne oraz termiczne. Wyłącznik posiada Certyfikat Zgodności CZ - CNTK

 

 

 

  

 Parametr znamionowy
JednostkaDCN-L 3/2
Napięcie znamionowe izolacji:V3700
Napięcie znamionowe łączeniowe:
V3000
Napięcie znamionowe pomocnicze:V110
Prąd znamionowy ciągły:A1600; 2000
Prąd znamionowy wyłączalny przy stałej czasowej:
kA/ms60/20, 90/30
Największa stromość prądu zwarciowego:A/µs3
Prąd ograniczony przy 3A/µs:µs≤ 6,9+It [1]
Współczynnik ograniczenia prądu:-

≥ 0,19/20

≥ 0,13/30 [2]

Parametr I2t:A2s x 10
≤ 150 000
Przepięcia łączeniowe:kV≤ 9
Trwałość łączeniowa w warunkach zwarciowych:łączenia
≥ 10 000
Trwałość mechaniczna: cykli≥ 20 000
Czas wyłączania:ms3
Masa wyłącznika:kgok 400

Wymiary wyłącznika [3]:

-

opcja

1750x580x700

Strefa ochronna:-nie występuje
Zakres prądów krytycznych:-nie występuje
Okresowa konserwacja i obsługa
-nie wymagana

Warunki środowiskowe: - zakres temperatur

                                   - wilgotność względna

-

-30oC ÷ +40oC

≤50% przy +40oC

≤95% przy +20oC

Stopień ochrony: - obudowa wyłącznika-

IP00

 

[1] - It - Prąd nastawczy przekaźnika nadprądowego 800÷4500A, zakresy wg p. 4.9.1 WTO-03/Woltan-053), tzn. maksymalne wartości prądów ograniczonych przy Si=3A/µs są zmienne w zakresie (7,7÷11,4)kA.

[2] - Granicznej wartości stromości Si odpowiada stała graniczna wartość prądu io, dlatego skuteczność ograniczania prądu zwiększa się w miarę wzrostu τ i związanego z tym wzrostu Icn, tj. współczynnik ograniczenia prądu maleje.

[3] - Wymiary podane dla wyłączników montowanych w lokomotywach ET22 (201Em, 201Ek) możliwość dostosowania gabarytów w miarę potrzeb zabudowy na innych typach lokomotyw.

 

 

 

 

 

 

 


print