Styczniki typu SO są przeznaczone do pracy w bezindukcyjnych obwodach prądu stałego i przemiennego (kategoria DC1 i AC12) na napięcie do 3000V, w szczególności do obwodów ogrzewania wagonów w trakcji elektrycznej. Moga pracować na wysokości do 1200m n.p.m., w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, nie zawierających pyłów ani gazów rażących lub wybuchowych.


http://www.woltan.com.pl/photo/so/so_1.jpgjednostka

SO-11

SO-52M

SO-53M

SO-56E

znamionowe napięcie izolacji:

V

3000

3000

3000

3000

znamionowe napięcie manewrowe (DC, AC):

V

1 000, 1 500, 3 000

znamionowy prąd ciągły (DC, AC):

A

10

50

50

50

znamionowa moc łączeniowa:

kW

10

50

50

50

znamionowa częstość łączeń:

łączeń/h

40

40

40

40

trwałość mechaniczna:

przestawień

1 x 106

1 x 106

1 x 106

1 x 106

trwałość łączeniowa:

łączeń

5 x 104

5 x 104

5 x 104

5 x 104

znamionowe napięcie sterownicze (DC):

V

24,11

24,11

24,11

24,11

moc pobierana przez napięcie 24V:

W

4,5

4,5

4,5

18

moc pobierana przez napięcie 110V:

W

6,8

6,8

6,8

19,3

zaciski przyłączowe obwodu głównego i sterowniczego:


M5

M5

M5

M5

masa:

kg

3,3

3,4

3,4

5,6


http://www.woltan.com.pl/photo/so/so_2.jpg


http://www.woltan.com.pl/photo/so/so_3.jpg


http://www.woltan.com.pl/photo/so/so_4.jpg

print